Strategi  • Mewujudkan kepelbagaian didalam menu dan improvisasi berdasarkan kepelbagaian selera masyarakat yang berbilang kaum.
  • Membina hubungan dengan pelbagai segmen organisasi dan masyarakat bagi merentasi pelbagai peluang perniagaan makanan.
  • Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pekerja dalam bidang berkaitan perniagaan makanan.
  • Menjalin usaha sama dengan pelbagai agensi kerajaan dan swasta bagi mendapat sokongan, galakan dan bantuan secara kooperatif.
  • Berusaha untuk mendapat pengiktirafan terhadap produk makanan dan perkhidmatan.
  • Meneroka peluang pasaran tempatan dan luar negara.
  • Memberi peluang kepada IKS atau pembekal tempatan Bumiputera untuk mendapat bahagian dan peluang melalui Dapurmas.
  • Menjadikan pelanggan sebagai agen pemasaran secara tidak lansung dengan memberi perkhidmatan dan produk yang terbaik.
  • Memperbaiki sistem, persekitaran dan proses kerja dari masa kesemasa agar lebih tersusun dan kondusif.

Enhancement and Support: GerobokAjaib.com

DapurMas   © 2008. Template Recipes by Emporium Digital

TOP