Pekerja KamiKami telah dan akan menyediakan diri kami dan bakal pekerja termasuk diperingkat pengurusan dan operasi dengan semua keperluan bagi menjalankan perkhidmatan dengan sempurna dan berkesan

Ini termasuk
· Kursus Pengendalian Makanan yang diiktiraf Kementerian Kesihatan Malaysia
· Pemeriksaan Kesihatan Berkala
· Suntikan TYPIM VI

Kami juga telah mendapat pendedahan
· Katering SIHAT
· Amalan Kebersihan Baik (GHP)

Pihak kami sentiasa bersedia mendapat bantuan dan khidmat nasihat dari mana mana pihak berkuasa tempatan dan kesihatan dalam memantapkan perkhidmatan kami

Dengan kehadiran pelajar Segi College di Dapurmas bagi menjalankan praktikal, kami telah mendapat faedah transisi pengetahuan dan kemahiran bagi meningkatkan tahap pengetahuan dan amalan etika berkaitan perkhidmatan makanan kepada pekerja kami.

Enhancement and Support: GerobokAjaib.com

DapurMas   © 2008. Template Recipes by Emporium Digital

TOP