Jaminan Kualiti
Bagi memastikan kualiti, keselamatan dan kebersihan makanan di Dapurmas terjamin maka satu sistem pemantauan khas diwujudkan. Dapurmas secara masa rawak akan dipantau oleh chef yang berpengalaman.

Pemantauan ini termasuk terhadap
· Ruang
· Peralatan
· Kemudahan
· Tingkahlaku
· Amalan Kebersihan
· Komunikasi
· Tindakan
· Tempoh penyelesaian

Disamping itu pemantauan oleh Pejabat Kesihatan Putrajaya sebagai pihak berkuasa di dalam keselamatan makanan turut diambilkira bagi menjamin kualiti produk makanan Dapurmas. Kesemua teguran dan cadangan Pihak Pejabat Kesihatan akan diambil tindakan secara serta merta tanpa kompromi kerana menjadi polisi Dapurmas untuk menjual makanan yang bersih, selamat dan berkualiti. Pihak Pejabat Kesihatan juga telah mengambil sampel makanan di outlet Dapurmas dan setakat ini belum ada sebarang perlanggaran dimaklumkan kepada Dapurmas.

Enhancement and Support: GerobokAjaib.com

DapurMas   © 2008. Template Recipes by Emporium Digital

TOP